سالارسنگ - مجتمع کارخانجات تولیدی سالار
اوراق صکوک در راه بازار مسکن

پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی از انتشار اوراق صکوک مسکن در آینده نزدیک خبر داد.  در گزارش…

تورم ناگهانی در ساخت‌و‌ساز

براساس بخشنامه‌ای که به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده، عوارض ساخت‌و‌ساز در تهران از…

نیمی از ساختمان‌‌ها تاب زلزله ندارند

گروه مسکن- نورا حسینی: از ۲۰ میلیون واحد مسکونی که در کشور ساخته شده است، ۱۱…

تحریک رشد با انتقال پایتخت

دنیای اقتصاد: اولین نظریه مکتوب درباره «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» که براساس تحقیقات نهاد معتبر داخلی در…