سالارسنگ - مجتمع کارخانجات تولیدی سالار
رشد غیرتورمی معاملات مسکن

دنیای اقتصاد: حجم خرید مسکن در میانه پاییز، به‌رغم دمای زیرصفر قیمت، افزایش یافت و رشد…

حد مداخله دولت‌ها در بازار مسکن

گروه مسکن،‌هاجر شادمانی: بازار مسکن در همه کشورها از حمایت‌های متنوع و یارانه‌ای دولت در حوزه‌های…

خطای استراتژیک در بخش مسکن

دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی در واکنش به حذف بخش مسکن از جایگاه اول «پیشرانه‌»…

معاملات غیرنقد علیه رکود مسکن

دنیای اقتصاد: تحقیقات میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که انتظار برای افزایش سقف…